ÁTKÉPZÉS


 

Iskolánk 2004 óta fogad magántanulókat átképzés céljából.

Az átképzés lényege az, hogy bárki, aki elvégzett valamilyen négyéves középiskolát átképezheti magát az iskolában eddig engedélyezett szak valamelyikére.

Fontos megemlíteni a következőket:

ˇ A magántanulónak csak a hiányzó szaktantárgyakból kell vizsgáznia.

ˇ A magántanulónak nem kell órákat látogatnia, viszont kötelező elvégeznie a tanterv által előlátott gyakorlatokat. Az iskola megszervezi a konzultációkat a szaktanárokkal.

ˇ Az iskolázás nincs nincs időhöz kötve, mindenki saját lehetőségei szerint készül a vizsgákra.

ˇ Az átképzés nem ingyenes, az íratkozásért, a vizsgákért, az elvégzett gyakorlatokért fizetni kell az Oktatási Miniszter által meghatározott árjegyzék szerint.

ˇ Vizsgázni minden páros hónapban lehet.

ˇ Az utolsó vizsga letétele után a magántanuló újból érettségizik. Érettségizni a júniusi és a decemberi vizsgaidőszakban lehet.

 

A 2014/2015-es tanévre a következő szakokra várunk jelentkezőket:

ˇ egészségégyi nővér-technikus                             20 hallgató

ˇ gyógyszerésztechnikus                                       15 hallgató

 

A jelentkezéshez a következő dokumentumokat kell leadni:

ˇ kérvény,

ˇ személyazonossági igazolvány fénymásolata,

ˇ a középiskolai diploma fénymásolata,

ˇ a 4 középiskolai bizonyítvány fénymásolata.

 

Az íratkozáshoz a következő dokumentumok szükségesek:

ˇ Eredeti anyakönyvi kivonat,

ˇ Az eredeti középiskolai diploma ,

ˇ A 4 középiskolai bizonyítvány eredeti példánya.

Jelentkezni lehet 2014 június végéig. Az íratkozás 2014 augusztusában lesz.